'Mme William Paul'  
Moreau-Robert, Ranska, 1869  
   
 
   
Back/Takisin/Tillbaka Foto: Helena Verghese Borg