'Agra'  
Rieksta, Latvia  
   
   
S: 'Agra' är kraftigt högväxande och bladverket glänsande. Blommorna är rosa, stora, dubbla och lätt doftande.
Höjd 1,5 m.
Foto: 1-2. Helena Verghese Borg
3. Inger Kullberg
   
Back/Takaisin/Tillbaka