Jorma Koskinen

 

Ruusujen leikkaaminen, osa 2

ARTIKKELIT
  HOMEPAGE

Ryhmä-, köynnös-, peitto- ja runkoruusut

 
   
Ruusunlehdessä 1/2016 oli juttu pensasruusujen leikkaamisesta. Siinä kerrottiin kasvuhormoni auksiinin käyttäytymisestä, ruusujen kasvu- ja kukkimisrytmeistä sekä leikkaamisen tavoitteista, kasvifysiologisista perusteista, ajankohdista ja muista perusperiaatteista, joihin ei tässä kakkososassa enää palata. Juttu kuvineen löytyy myös Ruususeuran kotisivulta.  
   
Nyt keskitytään muiden ruusutyyppien leikkaamiseen samojen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Hoitoleikkauksilla pyritään ensisijaisesti lisäämään kukintaa ja ensikertalaisia tulokset usein hämmästyttävät.
Koska tämänkertaisissa ryhmissä on paljon vartettuja, niukasti tyviversoja tekeviä ruusuja, on kiinnitettävä suurempaa huomiota siihen, kuinka paljon jäljellä olevista versoista tai niiden sivuhaaroista poistetaan. Lähestymistapoja on kolme.
 
   

Pääleikkaustavat

 
Tiukalla leikkauksella
tarkoitetaan pääsääntöisesti köynnösruusujen versojen leikkaamista n. 50 cm, pensasruusujen n. 30 cm ja ryhmäruusujen 10–15 cm korkuisiksi.
 
Säästävällä leikkauksella
tarkoitetaan köynnösruusujen versojen leikkaamista niin, että jäljelle jää 1–1,5 metrin mittaisia edellisvuotisia versoja, pensasruusuista ruusutyypistä riippuen 50–100 cm ja ryhmäruusuista 20–40 cm mittaisia versoja.
 
Harvennuksella
voidaan tarkoittaa kahta asiaa:
a) pensaan keskeltä poistetaan vanhoja taantuneita tai ristiin kasvavia versoja kokonaan tyveä myöten, minkä tarkoituksena on ilmavoittaa pensasta
ja siten lisätä valon määrää ja vähentää tautialttiutta, tai
b) pensasta nuorennetaan tasaisesti eri puolilta. Taantuneita ja kukintansa lopettaneita versoja poistetaan leikkaamalla niitä alaosasta lähtevän terveen, voimakaskasvuisen sivuverson yläpuolelta tai tyveä myöten.
Tarkoituksena on jättää tasaisesti eri suuntiin kasvavia vuoden kahden ikäisiä versoja. Harvennuksesta pensas innostuu kasvattamaan uusia voimakkaita tyviversoja, jotka kukkivat runsaasti kolmena seuraavana kesänä. Kaiken leikkaamisen lopulliset tulokset nähdään aina vasta toisena kolmantena kesänä.
 
   

Ryhmäruusut

 
Ryhmässä on risteymätaustaltaan hyvin erilaisia ruusuja, joiden yhteinen nimittäjä on pitkä kukinta-aika. Oikein hoidettuina kestävimmät ryhmäruusut ovat myös Suomessa kasvattamisen arvoisia pitkän kukinnan ja värikylläisyyden vuoksi. Suurina massaistutuksina ne saattavat tehdä loisteliaan vaikutuksen.
Ryhmään kuuluvat mm.
Floribunda-ryhmä, floribundaruusut, ryhmäruusuja;
Grandiflora-ryhmä, grandifloraruusut, suurikukkaisia ryhmäruusuja;
Miniatyyri-ryhmä, miniruusut (pikkuruusut, patioruusut);
Peittoruusu-ryhmä, matalakasvuiset, rentovartiset, ryhmäruusumaiset peittoruusut;
Polyantha-ryhmä, polyantharuusut, ryhmäruusuja ja
Teehybridi-ryhmä, teehybridiruusut, suurikukkaisia, usein talvenarkoja ryhmäruusuja.
 
   

Ryhmäruusujen uusi leikkaustapa

 
Aiemmin korostettiin vuotuisen tiukan kevätleikkauksen merkitystä. Sen sanottiin lisäävän kukintaa ja ylläpitävän ruusun elinvoimaa. Näkemys on 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä merkittävästi muuttunut. Muutos saattaa osin johtua uusien ryhmäruusujen geneettisen taustan vähittäisestä uusiutumisesta. Monet pelkästään teehybriditaustaiset lajikkeet osoittautuivat liian talven- ja taudinaroiksi ja jäivät vähitellen markkinoilta. Kestävyyttä on yritetty parantaa tuomalla perimään vanhoja pensasruusuja. Näin on pyritty kehittämään parempia lajikkeita, jotta saataisiin kestävyyttä, vanhanaikaisia kukkia ja tuoksu takaisin ruusuihin. Vanhimpien teehybridilajikkeiden kohdalla on todettu, että jotkut niistä alkavat taantua 5–7 vuoden jälkeen. Kun niihin on sovellettu uutta säästävää leikkaustapaa, ovat tulokset olleet parempia. Amerikan ruususeura (American
Rose Society), Britannian kuninkaallinen puutarhayhdistys (The Royal Horticultural Society) ja pohjoismaiden johtava ruusuasiantuntija Lars-Åke Gustavsson ovat muuttaneet myös ryhmäruusujen leikkaussuosituksiaan.
Ilmastoeroista johtuen ei ulkomaisten ohjeiden leikkausajankohtia tai senttimetrimääriä voi kuitenkaan suoraan soveltaa Suomen oloihin. Täällä
joudutaan usein leikkaamaan hieman enemmän. Asiaan vaikuttaa, että ruusujen leikkauksesta huolehtii meillä joskus luonto. Kasvattaja saa tyytyä siihen, mitä pakkasherra ja kevätaurinko jättävät jäljelle.
Ryhmäruusujen leikkaaminen on oleellinen osa kasvattamista, mutta ei yksin ratkaise ruusun hyvinvointia ja pitkäikäisyyttä. Seuraavat ohjeet koskevat perusparannettuun kuohkeaan kasvualustaan, kohopenkkiin oikealle syvyydelle istutettuja, oikein lannoitettuja ja riittävästi talvisuojattuja ryhmäruusuja Suomessa. Jos muu hoito on puutteellista, ei pelkällä oikealla leikkaamisella saavuteta riittävää kestävyyttä ja kasvuvoimaa.
 
   

Ryhmäruusujen leikkaamistapoja

 
   
Tiukka alasleikkaus:
ruusuun jätetään 3–5 vahvinta edellisvuotista versoa. Ohuimmat ja kaikki
silmuttomat versot leikataan tyveä myöten kokonaan pois. Kaikki edellisvuotiset sivuversot eli oksat poistetaan. Vahvat versot lyhennetään 10–15 cm pituisiksi. Kuhunkin jätetään 3–5 silmua, heikompiin 3, vahvimpiin 5.
 
   
Säästävä leikkaus:
monivuotiseen, isompaan ruusuun jätetään kasvutavasta riippuen 5–7 vahvinta
vartta. Versot lyhennetään 20–40 cm pituisiksi. Niihin jätetään kasvutavasta riippuen 5–7 silmua, heikoimpiin 5, vahvimpiin 7. Joitain vahvimpia sivuhaaroja, joissa on voimakkaita silmuja, voidaan jättää. Ohuet ja silmuttomat sivuversot leikataan pois.
 
   
Pensastavan ryhmäruusun leikkaus:
moderneihin, voimakaskasvuisiin pensastaviin ryhmäruusuihin voidaan jättää useampia versoja, jotka leikataan 30–50 cm pituisiksi ja niihin voidaan jättää 5–7 silmua pensaan kasvutavasta riippuen. Voimakkaat terveet sivuversot voidaan
jättää. Niitä lyhennetään jättäen vain 2–3 silmua. Rennot, ohuet ja silmuttomat sivuversot leikataan aina pois.
Leikkaaminen siis muistuttaa matalan pensasruusun leikkaamista. Samoin kuin
pensasruusuissa, mutta vielä ehdottomammin, tulee kolmena kesänä kukkineet versot poistaa kokonaan tyveä myöten. Muuten pensastavan ryhmäruusun kukinta hiljalleen taantuu.
 
   
Leikkaustapojen vaikutus kukinnan määrään ja ajankohtaan:
tiukka leikkaus synnyttää vähemmän, mutta vahvempia ja korkeampia versoja, joihin kasvaa vähemmän, mutta suurempia kukkia. Kukat puhkeavat viikkoa, paria myöhemmin. Uusintakukinta on myös harvempaa, mutta kukat pysyvät suurina.
 
Säästävä leikkaus synnyttää useampia, mutta heikompia ja matalampia versoja, joihin kasvaa enemmän, mutta pienempiä kukkia, jotka puhkeavat viikkoa, paria aikaisemmin. Uusintakukinta jatkuu tasaisempana.  
   
Nyrkkisääntö:
mitä suuremmat kukat sitä tiukempi leikkaus. Ruusut, joihin kasvaa suuria terttuja
pienikokoisempia kukkia, kannattaa leikata hieman säästävämmin. Täytyy kuitenkin muistaa, että kukkien koko ja lukumäärä vaihtelee vain lajikkeen luontaisen kasvutavan puitteissa eikä piskuisesta polyantharuususta koskaan kasva suuria teehybridimäisiä kukkia, vaikka kuinka tiukasti leikkaisi.
 
   
Leikkaustapojen vuorottelu  
   
Uuden ajattelutavan mukaan useimmille ryhmäruusuille on eduksi, että eri leikkaustapoja vuorotellaan. Asia voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla. Ensimmäisessä saman ruusun kaikki versot, koko ruusu, leikataan vuorovuosina tiukasti tai säästävästi.
Toinen tapa on leikata ruusun eri versoja vuorovuosina eri tavalla, esim. puolet tiukasti ja toinen puoli säästävästi.
Kolmas lähestymistapa
on leikata ryhmäruusun varsia jatkuvasti eri tavoin. Versoihin voi sekä itse verson
että ruusun kasvutavasta riippuen jättää 3–4–5–6–7 silmua. Edellisvuonna pidemmäksi jätetty verso lyhennetään seuraavana vuonna voimakkaammin ja päinvastoin. Ruusussa voi siis yhtä aikaa olla sekä tiukasti että säästäen leikattuja versoja. Tapa tuottaa useimmiten tasapainoisemman lopputuloksen. Kukinta on tasaisempaa ja siihen jää vähemmän taukoja. Tosin kaikki kukat eivät välttämättä ole tasakokoisia. Jos samaa ruusua on iso massaistutus ja haluaa sen näyttävän tasaisen yhtenevältä, on vaikutelma paras, jos koko kasvusto leikataan keväällä
samalta korkeudelta. Silloin on parasta vuorotella koko ryhmän leikkaustapaa vuosittain.
 
   
ARTIKKELIT  
   
HOMEPAGE