Ruusunlehti/Rosenbladet - 2017
Ruusunlehti/Rosenbladet - 2016
Ruusunlehti/Rosenbladet - 2010
Ruusunlehti / Rosenbladet 2009
Ruusunlehti / Rosenbladet 2008
Ruusunlehti / Rosenbladet 2007

Ruusunlehti / Rosenbladet 2006

RUUSUNLEHTI / ROSENBLADET

2006

 

 

 

RUUSUNLEHTI

PAIKALLISRYHMÄT

HALUATKO JÄSENEKSI?


ARTIKKELIT

RUUSUKUVASTO

KIRJALLISUUS

LINKIT

AJANKOHTAISTA

PIRJO RAUTIO
TOIMITTAJAN PALSTA

   
     
FINSKA ROSENSÄLLSKAPET Suomen Ruususeura ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa.
ISSN 1455-8106
Finska Rosensällskapet rf:s medlemstidning, 4 nummer per år mot medlemsavgiften. Rosenbladet utkommer i februari, maj, september och december.
     
  Päätoimittaja / huvudredaktör: Taitto / Ombrytning:
  Pirjo Rautio
Simolantie 68
01800 Klaukkala
E-mail: pirjo.rautio@kolumbus.fi
Annelia Oy
Anneli Tervonen

Hankalantie 5,
85100 Kalajoki
Puh. / fax (08) 463 720, 040 548 2449
E-mail: anneli.tervonen@annelia.fi
   Lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään 1.1., 1.4., 1.8. ja 1.10. mennessä Pirjo Rautiolle.
Tekstit Microsoft Word doc-tiedostoina tai sähköpostiviestinä. Yli 20 megan tiedostot CD:lle tallennettuna postitse. Kuvat mahdollisimman suurina (res. 300) jpg-tiedostoina.
 Sista inlämningsdag för material till tidningen är 1.1., 1.4., 1.8. och 1.10.
Material skall skickas till Pirjo Rautio.
Texter som Microsoft Word doc eller som e-post. Över 20 mega dokument på CD per post. Bilder så stora som möjligt (res. 300) i jpg form.
     
 

NRI-toimittaja / NRI-redaktör:

Inger Kullberg
Porkkalantie 1063, 02400 Kirkkonummi
puh./tel. (09) 298 3130,
E-mail: inger.kullbergätkolumbus.fi

 
  Ilmoitushinnat: Annonspriser:
  1/1 s. 190 euroa
1/2 s. 120 euroa
1/1 s. 190 Euro
1/2 s. 120 Euro