AJANKOHTAISTA
 

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf

Vuosikokouskutsu – Kallelse till årsmöte

 
Suomen Ruususeura ry:n vuosikokous pidetään
lauantaina 24.3.2018 alkaen klo 12.30 (kahvit klo 12.00)
hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, Helsinki
Finska Rosensällskapets årsmöte hålls lördag 24.3.2018 kl. 12.30
(kaffe kl 12.00) hotell Arthur, Vuorikatu 19, Helsingfors.
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.
Vid mötet behandlas frågorna i § 9.
Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet 2016−2017
(suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):
I tur att avgå ur styrelsen är (den personliga suppleanten inom parentes):
Palojärvi Eila puheenjohtaja/ordförande
Koskinen Jorma varapuheenjohtaja/viceordförande
Hallituksen erovuoroiset jäsenet/i tur att avgå ur styrelsen
Leppäkoski Liisa (Koivisto Marja-Riitta)
Mikkola Marja (Rautio Pirjo)
Kullberg Inger (Heikkilä Arja)
Haapajoki Tita (Muhonen Seija)
 
Kokouksen alussa Sirkka Juhanojan luento löytöruusuista. Som inledning på mötet berättar Sirkka Juhanoja om fyndrosor.
 
Osallistujien tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2018 mennessä
Eila Palojärvelle
sähköpostilla ei.hanne.pa@gmail.com tai tekstiviestillä 050 5485729.
Ilmoita samalla mahdolliset kahvipöytä-allergiat.
 
Anmäl om deltagande senast 16.3 2018 antingen med e-post ei.hanne.pa@gmail.com eller textmeddelande 050 5485 729.
Meddela samtidigt om ev. allergier vid kaffeserveringen.
 
Tervetuloa! – Välkomna!
Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf
Hallitus – Styrelsen
 
AJANKOHTAISTA