OM DU VILL BLI MEDLEM
I FINSKA ROSENSÄLLSKAPET

FINSKA ROSENSÄLLSKAPET

ROSENBLADET

LOKALGRUPPER
VILL DU BLI MEDLEM?

ARTIKLAR

BILDGALLERIET

LITTERATUR

LÄNKAR

KONTAKT

betala årsavgiften 25 euro (2018) på Rosensällskapets konto
Aktia 405531-233147.
IBAN: FI46 40553120033147
BIC-KOD: HELSFIHH
Meddela namn, adress, tel. och e-post till Liisa Leppäkoski:
Metsolankatu 32, 33900 Tampere.
Tel. 050-3468800
E-post: liisa@leppakoski.org
  Boken Doftande rugosarosor får man genom att ansluta sig till Finska Rosensällskapet.
Medlemskap i de andra nordiska länderna
Genom att betala in medlemsavgiften på något av nedanstående konto och meddela namn och adress till medlemssekreteraren blir du medlem i önskat Rosensällskap.
Kom ihåg att betala i Euro och använda IBAN och BIC-Kod så blir det inga bankavgifter.
Avgiften står i det egna landets valuta eftersom valutorna fluktuerar.
3. Medlemsavgift för år 2018
Det Danske Rosenselskab: 290 DK + 50 DK för nya medlemmar
IBAN DK703000044579230 BIC-COD DABADKKK
Kontaktperson: Jens Riis riis@ujriis.dk
Garðyrkjufélag Islands: 5900 ISK till Islands trädgårdsförening + 1000 ISK till Rosaklubbur
IBAN: IS3005122600570157016965-39   BIC-KOD: GLITISRE
Kontaktperson Valborg Einarsdottir
gardurinn@gardurinn.is
Norsk Roseförening: 250 NOK
IBAN: NO6005304408555   BIC-KOD: DNBANOKKXXX
Kontaktperson: Ragnhild Topp: medlem@norskroseforening.no
Svenska Rosensällskapet: 225 SEK
IBAN: SE6395000099604246725420    BIC-KOD: NDEASESS
Kontaktperson: Inger Kring  medlemsregistret@svenskros.se